BESTILLING - LAGERTØMMING

LAGERET SKAL TØMMES!

Kr. 50,- / ordinær kr. 175,-

Kr. 35,- pr. stk. ved kjøp av tre eller flere

* Porto kommer i tillegg.

Bestilling

Epost: bestilling@bergforlag.com

SMS: 99353284

Husk å oppgi navn, adresse og antall bøker. 

Kontaktinformasjon for kurs o.l.

 Berg Forlag & Consult

Einervegen 20
2409 ELVERUM

Tlf: 99353284

Epost: maberg@lyse.net 

Bruk denne kontaktinformasjonen ved henvendelser om kurs, foredrag eller veiledning.