Magne Berg

Tilbud om kurs, foredrag og veiledning

Her følger et utvalg av tema som Magne Berg har god kompetanse på:

* Barn, ungdom og angst

* Angst og livsmestring

* Selvtillit og selvfølelse

* Relasjoner, kommunikasjon og samarbeid

* Hvordan bygge gode fellesskap og relasjoner til mennesker som sliter psykisk?

* Ledelse, veiledning og coaching

* Konfliktløsning

* Et godt arbeidsmiljø

* Utviklingsarbeid og læringsfellesskap

* Profesjonelle læringsfellesskap og lærende møter og organisasjoner

* Menighetsvekst- og utvikling

Ulike organisasjoner som skoler, kommuner, interesseorganisasjoner og menigheter kan ta kontakt med tanke på kurs, temakvelder, seminardager, planleggingsdager, fagdager, bibelhelger, etc.

Magne Berg er også disponibel for å gi veiledning og coaching individuelt, av grupper og organisasjoner.