Bok om angst

"Skygger fra fortiden - barn ungdom og angst" 

Ei bok som treffer på tvers av alder.


* Faglig orientert

* Preg av selvbiografi

Mer informasjon om boka og bestilling finner du i menyen.

Boka finnes ikke i bokhandelen.

Magne Berg - forfatter og foredragsholder.

Berg Forlag & Consult

* Utgivelse

* Veiledning

* Kurs og foredrag

 

 

 Les mer om fagområdene i "Menyen".