Bok om angst

bestilling@bergforlag.com

"Skygger fra fortiden - barn, ugdom og angst"  av Magne Berg.


* faglig orientert

* preg av selvbiografi

Mer informasjon om boka og bestilling finner du i menyen.

Boka finnes ikke i bokhandelen.

Magne Berg - forfatter og foredragsholder.

Berg Forlag & Consult

* Utgivelse

* Veiledning

* Kurs og foredrag

 

 

 

 Les mer om fagområdene i "Menyen".